Baby Star - Shaham 17, Petah Tikva (Yachin Center)